Opstart BIZ-traject en organiseren ondersteuning

 • Maak zo snel mogelijk de interesse in een BIZ kenbaar bij het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en informeer over wat er bij een BIZ-traject komt kijken.
 • Als BIZ wordt gestart vanuit een bestaande winkeliers-/ondernemersvereniging (-stichting), bespreek de wens om een BIZ-traject in te gaan alvast een keer met de leden.
 • Formeer een BIZ-werkgroep met 2 à 3 initiatiefnemende ondernemers die de BIZ-kar gaan trekken.
 • Het BIZ-Infopunt kan een presentatie verzorgen voor het bestuur en/of tijdens een Algemene Ledenvergadering (ALV).
 • Het opzetten van een BIZ is te doen, maar redelijk complex. Goede voorlichting en ondersteuning is hierbij noodzakelijk. Gedurende de huidige collegeperiode stelt gemeente Den Haag, onder voorwaarden, ondersteuning beschikbaar in de vorm van een BIZ-kwartiermaker. De BIZ-kwartiermaker ondersteunt/adviseert de BIZ-werkgroep bij het opstellen van het BIZ-plan en het creëren van draagvlak. De aanvraag verloopt via het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Het aantal uren van de BIZ-kwartiermaker is beperkt. Het is niet de bedoeling dat de BIZ-kwartiermaker het BIZ-traject zelfstandig uitvoert; vanuit de BIZ-werkgroep wordt ook inzet verwacht.
 • Houd de achterban (ondernemers, eigenaren en andere betrokkenen) continu op de hoogte van de stand van zaken rondom het BIZ-traject. 

Schriftelijke proefpeiling draagvlak en opstellen BIZ-plan

 • Maak gebruik van de beschikbare formats, de proefpeilingsformulieren, begeleidende brieven en het BIZ-plan.
 • Enthousiasmeer eerst de leden van het bestaande ondernemerscollectief, daarna de twijfelaars die alleen mee willen doen als iedereen meedoet en tenslotte de overtuigde tegenstanders.
 • Gebruik de resultaten van de proefpeiling als input voor het BIZ-plan.
 • Zorg dat het BIZ-plan geaccordeerd wordt door de achterban alvorens deze wordt ingediend bij de gemeente.

Op weg naar de officiële draagvlakmeting

 • Informeer tussentijds de achterban over de stand van zaken en de stappen die zijn gezet.
 • Maak een folder met daarin de belangrijkste punten (samenvatting) van het BIZ-plan. Het BIZ-Infopunt heeft hier een aantal formats voor.
 • Deel ongeveer een week voor de start van de officiële draagvlakmeting een vooraankondiging met daarbij de folder uit bij de achterban. Vergeet de eigenaren van de leegstaande panden niet!

De BIZ van start

 • Communiceer richting de achterban over de uitslag van de officiële draagvlakmeting en de stappen die het BIZ-bestuur nu gaat nemen (opstellen BIZ Jaarplan, organisatie ALV, etc.).
 • De bijdrageplichtigen zijn niet automatisch lid van de BIZ-vereniging (-stichting). De wet schrijft voor dat alle biijdrageplichtigen de mogelijkheid geboden moet worden om lid te worden van de BIZ-vereniging (-stichting).
 • Vraag aan de Belastinginspecteur een schriftelijke bevestiging van btw-aftrek. Neem voor een voorbeeldbrief contact op met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..