Sinds 2006 monitort Den Haag eens in de vier jaar al haar winkelgebieden. Met de Retailmonitor brengt Den Haag op unieke en overzichtelijke wijze in beeld hoe de Haagse winkelgebieden zich in de tijd en ten opzichte van elkaar ontwikkelen. Uniek omdat er geen andere steden zijn die een vergelijkbaar instrument gebruiken. Zeer praktisch, omdat de monitor actief gebruikt wordt als naslagwerk en databron door de gemeente Den Haag zelf, maar vooral ook door private partijen! De economische crisis ligt achter ons, maar nieuwe trends en ontwikkelingen in het winkellandschap blijven onze actieve aandacht vragen.

De retailmonitor bestaat uit:

  • een samenvatting met de belangrijkste uitkomsten;
  • een hoofdrapport met een beschrijving van de aanpak, algemene ontwikkelingen in landelijk perspectief en overkoepelende resultaten voor Den Haag (bijlage 1).
  • factsheets per winkelgebied met informatie en analyse over de basis kwaliteit en het economisch functioneren (bijlage 2).