Als nog niet helder is wat jouw winkelstraat uniek maakt en welke eigenschappen je extra moet benadrukken, wordt er een positionering-sessie toegevoegd aan de marketingboost (stap 3).

Positionering en kernwaarden

De marketingexperts lopen fysiek door je gebied en maken aan de hand van foto’s, gesprekken met winkeliers én bezoekers, en aan de hand van doelgroep analyses een profiel van je gebied. Aan de hand van dit profiel wordt er gebrainstormd over wat het gebied uniek maakt; waarvoor komen bezoekers speciaal? Met welke kernbegrippen zou je het gebied omschrijven? Wie zijn je belangrijkste klanten en wat waarderen zij aan jouw straat?

Na de brainstormsessie wordt een moodboard met de kernwaarden gemaakt. moodboard winkelgebied

Voorbeeld moodboard Keizerstraat

Brand story

Als dit scherp is; ontwikkelen de marketingexperts een soort fictieve “reclametekst” voor het gebied; de brandstory. Hiermee wordt omschreven waar het gebied voor staat en waar het in de toekomst naar toe wil werken. Deze omschrijving kun je steeds gebruiken om je keuzes te onderbouwen: welke evenementen doe ik wel of niet; wat voor soort communicatie past wel bij ons gebied en wat niet?