Illegale graffiti en beplakking zijn voor veel mensen een bron van ergernis. Ze zorgen voor een verpauperde aanblik van straten. Bovendien kan dit zorgen voor een onaangenaam en onveilig gevoel. Daarom bestrijdt gemeente Den Haag de overlast van graffiti en beplakking. Met een groot aantal winkeliersverenigingen in Den Haag heeft de gemeente collectieve afspraken gemaakt voor het schoonhouden van alle panden in het betrokken winkelgebied. Daardoor kunnen alle individuele ondernemers gratis ‘plak & klad’ van hun pand laten verwijderen. Voorwaarde is dat de ondernemer (eigenaar of huurder) toestemming geeft voor de schoonmaak van zijn/haar pand d.m.v. een aanmeldingsformulier.