Op zoek naar een winkelstraatmanager of -ondersteuner?

Een winkelstraatmanager/-ondersteuner kan bijvoorbeeld worden ingehuurd voor de volgende activiteiten:

  • het opstellen van Meerjarenplan (businessplan) en Jaarplannen;
  • de organisatie en uitvoering van activiteiten;
  • de interne en externe communicatie;
  • de financiële verantwoording na afloop van een kalenderjaar;
  • begeleiding herinrichtingstrajecten/uitvoering plan van aanpak;
  • het onderhouden van contacten met externe partijen.
 

Al naar gelang het beschikbare budget kan een winkelstraatmanager/-ondersteuner voor een bepaald aantal uur of op projectbasis worden ingezet.