Samen sta je sterker dan als individu. En dat geldt ook voor winkeliers. Vanuit (lokale) overheden wordt steeds meer aangestuurd op een grotere verantwoordelijkheid voor ondernemers. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van schoon, heel en veilig. Aan de andere kant biedt samenwerking en collectiviteit ondernemers ook verschillende voordelen. Te denken valt aan kostenbesparingen bij de inkoop van collectieve goederen en diensten en het naar buiten treden als eenduidige gesprekspartner naar overheden en andere partijen.

Het Servicepunt Collectieven brengt u graag in contact met een partij die u hierbij van dienst kan zijn.