Een winkeliersvereniging valt of staat met enthousiaste bestuursleden, een professionele structuur en voldoende draagvlak. Een ondernemersvereniging organiseert gezamenlijke promotionele activiteiten, bedingt collectiviteitkortingen, kan herstructureringen in gang zetten en kennis uitwisselen. Daarnaast treedt een ondernemersvereniging op als een volwaardige gesprekspartner naar buiten. Zo overlegt een ondernemersvereniging bijvoorbeeld met de gemeente over zaken als lokale belastingen, milieueisen, kwaliteit openbare ruimte, parkeergelegenheid en bereikbaarheid. Kortom: Samen sta je sterk!

Tijdens een bestuurs-training winkeliersverenigingen wordt onder andere aandacht besteed aan de structuur van de vereniging, het opzetten van werkgroepen, het betrekken van de achterban bij activiteiten, interne en externe communicatie.

Wilt u meer weten over deze training? Het Servicepunt Collectieven brengt u graag in contact met partijen die u hierbij van dienst kunnen zijn.