Wat is een winkelstraatschouw?

Tijdens een winkelstraatschouw wordt een winkelgebied beoordeeld aan de hand van een aantal factoren (met name op het gebied van schoon & heel). Ook wordt bekeken of het gebied voldoet aan het vooraf afgesproken kwaliteitsniveau, zoals Hofstad- en Residentieniveau.

Eenmalig gratis ondersteuner bij uitvoering winkelstraatschouw

Tot op heden worden nog niet in alle winkelgebieden winkelstraatschouwen uitgevoerd. Daar waar ze wel uitgevoerd worden, gebeurt dit op verschillende manieren. Het Haags Retailpunt heeft, in samenwerking met gemeente Den Haag, een uniforme werkwijze voor de winkelstraatschouw opgesteld.

Om de uitvoering van de nieuwe werkwijze te stimuleren, krijgen maximaal 15 winkeliersverenigingen de kans om via het Haags Retailpunt eenmalig een gratis ondersteuner in te huren. De ondersteuner zorgt, in overleg met de winkeliersvereniging, voor de organisatie en uitvoering van de winkelstraatschouw, het uitwerken van de rapportage en het regelen van de evaluatiebijeenkomst.