Veel winkelgebieden lopen tegen dezelfde uitdagingen aan. Om winkelgebieden op weg te helpen, hebben we een aantal tips & tricks op een rij gezet.

Tips & tricks:

  • Werk met een meerjarenplan en een jaarplan. Dit geeft structuur, visie en ‘houvast’ waar men met het winkelgebied heen wil.
  • Zet werkgroepen op voor thema’s/activiteiten waardoor het werk verdeeld wordt over een grotere groep betrokken ondernemers.
  • Communiceer op regelmatige basis met de achterban zodat men geïnformeerd is en betrokkenheid mogelijk vergroot wordt.
  • Vier de successen. Ook al zijn ze klein, de zichtbaarheid van successen resulteert in een positieve indruk van het winkelgebied.
  • Zorg voor een goede (online) zichtbaarheid en vindbaarheid van het winkelgebied. Schakel zo nodig hulp in.
  • Onderhoud contacten met verschillende betrokken partijen bij het winkelgebied. Eigenaren, medewerkers van de gemeente (stadsdeel), de wijkagent, bewonersorganisatie, etc.